Spolek pro románský kostel v Potvorově - Aktuality - Aktuality - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Aktuality

Kultura:
Hudební publicista Jiří Černý přijede do kostela sv. Mikuláše v Potvorově dne 9. 5. 2019 s pořadem o známém písničkáři Karlu Plíhalovi.

Varhanní koncert s překvapením koncertního mistra Michala Novenka si přijďte poslechnout dne 18. 5. v 18 hodin.

Výroční členská schůze spolku se konala 23. 3. 2019 v 17 hodin v hostinci v Potvorově. Byla schválena zpráva o činnosti, zpráva dozorčí rady i účetní závěrka spolku. Po diskusi navazovala velmi zajímavá přednáška o československých legiích pana Petra Tolara.

Pokračování prací na restaurování maleb v kostele sv. Mikuláše se plánuje opět na letní měsíce. V roce 2018 byly restaurovány nejstarší malby z doby románské, které jsou patrné v konše apsidy a na kůru. V letošním roce dojde k pokračování prací v apsidě, především na pásu světců a světic.
Cílem restaurování je přispět provedením nutných restaurátorských a konzervačních prací ke zlepšení současného stavu památky, k její celkové rehabilitaci při zachování jejích historických, kulturních a uměleckořemeslných hodnot. V prostoru klenby presbytáře bude provedena konzervace a následná prezentace původních omítek a malířské výzdoby.
Při restaurování bude důsledně respektován aktuální dochovaný stav historických vrstev z doby románské a gotické a jejich vzájemné prolínání tvořící zajímavý celek z hlediska jak historického tak estetického. Odkryv časnější románské vrstvy samozřejmě není proveditelný a její potlačení retuší by znamenalo ztrátu informace o její existenci.

Poutní cesta Jana Husa
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje v současné době připravuje dálkovou pěší trasu z Prahy přes hrad Krakovec do Německa. Je dotvářena skupina lokálních aktérů včetně Plzeňského kraje a jsou hledány zdroje pro dlouhodobou podporu této aktivity. Cesta bude brzy vyznačena v terénu, podpořena marketingovými nástroji a vhodnou infrastrukturou, oficiálně prezentována regionálními subjekty a především využívána lidmi.
Na našem území je zatím návrh trasy veden převážně po turistických či cyklo značkách ze Zvíkovce do Krakovce, dále pak do Kožlan a Kralovic. Odtud je využita Cesta jediného boha přes Bílov a Potvorov. Dále opět návrh vede po turistických či cyklo značkách do Žihle, Rabštejna a Manětína.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF