Spolek pro románský kostel v Potvorově - Aktuality - Aktuality - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Aktuality

Výbor Spolku pro románský kostel v Potvorově přeje všem svým členům a příznivcům kostela hezké prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku!

Vánoční koncert
V neděli 5. 1. 2020 v 15 hodin
se bude v kostele sv. Mikuláše konat koncert Žihelského sboru.
Jste srdečně zváni užít si radostné atmosféry těchto milých svátků a zazpívat si se sborem u jesliček.

V pátek 6. prosince se v kostele konal Mikulášský koncert pořádaný Základní uměleckou školou Kralovice. Děti hrály výborně a přišel i svatý Mikuláš. Na děti čekala malá nadílka.

Druhá etapa prací na restaurování maleb v kostele sv. Mikuláše proběhla v létě 2019. V červenci bylo postaveno lešení v apsidě, ukončení prací je v polovině září. V roce 2018 byly restaurovány nejstarší malby z doby románské, které jsou patrné v konše apsidy a na kůru. Druhá etapa byla zaměřena na práce pod římsou apsidy, především na pásech světců a světic.
Cílem restaurování je přispět provedením nutných restaurátorských a konzervačních prací ke zlepšení současného stavu památky, k její celkové rehabilitaci při zachování historických, kulturních a uměleckořemeslných hodnot. V prostoru presbytáře byla provedena konzervace a následná prezentace původních omítek a malířské výzdoby.
Při restaurování byl důsledně respektován aktuální dochovaný stav historických vrstev z doby románské a gotické a jejich vzájemné prolínání tvořící zajímavý celek z hlediska jak historického tak estetického. Odkryv časnější románské vrstvy samozřejmě není proveditelný a její potlačení retuší by znamenalo ztrátu informace o její existenci.

Poutní cesta Jana Husa
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje v současné době připravuje dálkovou pěší trasu z Prahy přes hrad Krakovec do Německa. Je dotvářena skupina lokálních aktérů včetně Plzeňského kraje a jsou hledány zdroje pro dlouhodobou podporu této aktivity. Cesta bude brzy vyznačena v terénu, podpořena marketingovými nástroji a vhodnou infrastrukturou, oficiálně prezentována regionálními subjekty a především využívána lidmi.
Na našem území je zatím návrh trasy veden převážně po turistických či cyklo značkách ze Zvíkovce do Krakovce, dále pak do Kožlan a Kralovic. Odtud je využita Cesta jediného boha přes Bílov a Potvorov. Dále opět návrh vede po turistických či cyklo značkách do Žihle, Rabštejna a Manětína.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF