Spolek pro románský kostel v Potvorově - Aktuality - Aktuality - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Aktuality

Spolek pro románský kostel v Potvorově přeje všem svým členům a příznivcům hezké vánoční svátky a mnoho štěstí do nového roku!

Populární koncert Pěveckého sboru z Žihle přijede zpestřit dobu vánoční, přijďte si ho poslechnout do kostela dne 6. ledna 2019 v 15 hodin.

Mikulášský koncert se v kostele konal v pátek 7. 12. v 17:30 a uspořádala ho Základní umělecká škola Kralovice. Zpíval dětský sbor a zazněly i nástroje a sólový zpěv. Posluchači odměnili všechna vystoupení řádným potleskem.
Koncert uvedl svatý Mikuláš, který se zájmem hezkou hudbu vyslechl. Dětem pak vysvětlil sedm cností, kterými se křesťané mají řídit a podělil je sladkými balíčky. Na závěr zatančil. Takového Mikuláše jsme tu ještě neměli!

Poutní cesta Jana Husa
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje v současné době připravuje dálkovou pěší trasu z Prahy přes hrad Krakovec do Německa. Je dotvářena skupina lokálních aktérů včetně Plzeňského kraje a jsou hledány zdroje pro dlouhodobou podporu této aktivity. Cesta bude brzy vyznačena v terénu, podpořena marketingovými nástroji a vhodnou infrastrukturou, oficiálně prezentována regionálními subjekty a především využívána lidmi.
Na našem území je zatím návrh trasy veden převážně po turistických či cyklo značkách ze Zvíkovce do Krakovce, dále pak do Kožlan a Kralovic. Odtud je využita Cesta jediného boha přes Bílov a Potvorov. Dále opět návrh vede po turistických či cyklo značkách do Žihle, Rabštejna a Manětína.

Zahájení prací na restaurování maleb v kostele sv. Mikuláše
Začátkem srpna 2018 se do kostela opět nastěhovalo lešení tentokrát pro práci na malbách v kostele. Jedná o restaurování nejstarších maleb z doby románské, které jsou patrné v konše apsidy a na kůru.
Cílem restaurování je přispět provedením nutných restaurátorských a konzervačních prací ke zlepšení současného stavu památky, k její celkové rehabilitaci při zachování jejích historických, kulturních a uměleckořemeslných hodnot. V prostoru klenby presbytáře bude provedena konzervace a následná prezentace původních omítek a malířské výzdoby.
Při restaurování bude důsledně respektován aktuální dochovaný stav historických vrstev z doby románské a gotické a jejich vzájemné prolínání tvořící zajímavý celek z hlediska jak historického tak estetického. Odkryv časnější románské vrstvy samozřejmě není proveditelný a její potlačení retuší by znamenalo ztrátu informace o její existenci.

Začátkem prosince se bude v kostele konat tradiční Mikulášský koncert. Součástí vystoupení bývá podělení malých dětí dárky od Mikuláše.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF