Spolek pro románský kostel v Potvorově - Aktuality - Aktuality - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Aktuality

Kultura:

V sobotu 27. 7. 2019 v 18 hodin se bude konat koncert
Radost v baroku - Collegium Marianum
Boemo vituoso: slavná kapela kraběte Morzina a hudební svět barokní Prahy

Zpěvy sladké Francie - tento zajímavý hudební pořad proložený recitací uvedou umělci Markéta Potužáková a Přemysl Rut v Potvorově v sobotu 31. 8. 2019.

Pokračování prací na restaurování maleb v kostele sv. Mikuláše se plánuje opět na letní měsíce. V roce 2018 byly restaurovány nejstarší malby z doby románské, které jsou patrné v konše apsidy a na kůru. V letošním roce dojde k pokračování prací v apsidě, především na pásu světců a světic.
Cílem restaurování je přispět provedením nutných restaurátorských a konzervačních prací ke zlepšení současného stavu památky, k její celkové rehabilitaci při zachování jejích historických, kulturních a uměleckořemeslných hodnot. V prostoru klenby presbytáře bude provedena konzervace a následná prezentace původních omítek a malířské výzdoby.
Při restaurování bude důsledně respektován aktuální dochovaný stav historických vrstev z doby románské a gotické a jejich vzájemné prolínání tvořící zajímavý celek z hlediska jak historického tak estetického. Odkryv časnější románské vrstvy samozřejmě není proveditelný a její potlačení retuší by znamenalo ztrátu informace o její existenci.

Poutní cesta Jana Husa
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje v současné době připravuje dálkovou pěší trasu z Prahy přes hrad Krakovec do Německa. Je dotvářena skupina lokálních aktérů včetně Plzeňského kraje a jsou hledány zdroje pro dlouhodobou podporu této aktivity. Cesta bude brzy vyznačena v terénu, podpořena marketingovými nástroji a vhodnou infrastrukturou, oficiálně prezentována regionálními subjekty a především využívána lidmi.
Na našem území je zatím návrh trasy veden převážně po turistických či cyklo značkách ze Zvíkovce do Krakovce, dále pak do Kožlan a Kralovic. Odtud je využita Cesta jediného boha přes Bílov a Potvorov. Dále opět návrh vede po turistických či cyklo značkách do Žihle, Rabštejna a Manětína.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF