Hlavn? nab?dka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plze? ? sever
7 km severoz?padn?
od m?sta Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Aktuality

Antidiskot?ka Ji??ho ?ern?ho s programem Ji?? Schelinger se bude v kostele v Potvorov? konat ve ?tvrtek 1. 6. 2017 v 19 hod.

V ned?li 25. 6. 2017 v 16 hod. se bude v kostele konat rockov? koncert Jaroslava Olina Nejezchleby a Norbiho Kov?cse.
Na tyto koncerty jste srde?n? zv?ni!

V p?tek 19. kv?tna 2017 se v kulturn?m dom? v Potvorov? op?t konala v?ro?n? ?lensk? sch?ze spolku. Na??m hostem byl plze?sk? biskup Tom?? Holub.

V apsid? kostela s poz?statky rom?nsk?ch a gotick?ch fresek a tak? v dal??ch ??stech kostela se konal pr?zkum om?tek a maleb. K tomu bylo postaveno le?en? v m?st?, kter? uvolnilo restaurov?n? hlavn?ho olt??e. Tento restaur?torsk? pr?zkum hrad? v pln? v??i n?? spolek, pr?zkumn? pr?ce prob?hly v prosinci 2016.
Fotografie je z Mikul??sk?ho koncertu, kter? se konal 4.12. ??inkoval obl?ben? ?ihelsk? sbor.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF