Spolek pro románský kostel v Potvorově - Aktuality - Aktuality - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Aktuality

Bohužel v září 2020 se začal počet nemocných v našich zemích dramaticky zvětšovat a tak se vrátily restrikce pro shromažďování osob. V říjnu už byly zakázány i bohoslužby v kostelích, o koncertech nemluvě. Proto se v kostele nebude konat Mikulášský koncert ani vánoční koncert Žihelského sboru .

V sobotu 10.října proběhla brigáda na úklid kostela po sejmutí lešení potřebného k výmalbě stropu a očištění omítek zdí. Značně znečištěný interiér byl po zásahu osmi obětavých brigádnic po několika hodinách uklizen. V neděli pak byla sloužena mše svatá v kostele, který byl doplněn oltářními plátny a krásnými vkusnými kyticemi.
Děkujeme všem, kdo se péči o kostel věnují. Potvorovský chrám je jejich skvělou vizitkou...

V druhé polovině září 2020 začaly v kostele dlouho očekávané práce.
Interiér chrámu bylo třeba vymalovat a to se podařilo uskutečnit za pomoci lešení, které bylo postaveno v rozsahu celé lodi kostela, vysokého 11 m. Podlážky pak pokryly konstrukci tak, že bylo možné pod stropem chodit a malíři vymalovali strop klasicky za pomoci malířských štetek. Lomenou bílou barvu namíchali pomocí okru, aby nátěr ladil se stěnami. Zdi s historickými omítkami nebylo památkovou péčí dovoleno vymalovat, byly pouze očištěny vysavačem od nánosu prachu.
Další prací byla oprava oken, kde část skel vsazených v olověných rámečcích byla prasklá či chyběla. Opravit se musela i omítka parapetů.


Vzhledem k aktuální situaci s pandemií koronaviru se členská schůze spolku, která se měla konat
v sobotu 4.4.2020, odkládá.

Na programu schůze byla zpráva o činnosti výboru, schválení účetní závěrky, plán činnosti na další období a další body. Na přestávku byla připravena výstava výtvarných děl malířky Lydie Šloufové. V druhé části večera se měla konat přednáška profesora Royta o románských a gotických malbách a jejich významu zvláště v kostele sv. Mikuláše v Potvorově. Dále zde měla být prezentována restaurátorská zpráva z obou etap jejich obnovy.

V prosinci je zatím stále v plánu tradiční Mikulášský adventní koncert.


Druhá etapa prací na restaurování maleb v kostele sv. Mikuláše proběhla v létě 2019. V červenci bylo postaveno lešení v apsidě, ukončení prací je v polovině září. V roce 2018 byly restaurovány nejstarší malby z doby románské, které jsou patrné v konše apsidy a na kůru. Druhá etapa byla zaměřena na práce pod římsou apsidy, především na pásech světců a světic.
Cílem restaurování je přispět provedením nutných restaurátorských a konzervačních prací ke zlepšení současného stavu památky, k její celkové rehabilitaci při zachování historických, kulturních a uměleckořemeslných hodnot. V prostoru presbytáře byla provedena konzervace a následná prezentace původních omítek a malířské výzdoby.
Při restaurování byl důsledně respektován aktuální dochovaný stav historických vrstev z doby románské a gotické a jejich vzájemné prolínání tvořící zajímavý celek z hlediska jak historického tak estetického. Odkryv časnější románské vrstvy samozřejmě není proveditelný a její potlačení retuší by znamenalo ztrátu informace o její existenci.

Poutní cesta Jana Husa
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje v současné době připravuje dálkovou pěší trasu z Prahy přes hrad Krakovec do Německa. Je dotvářena skupina lokálních aktérů včetně Plzeňského kraje a jsou hledány zdroje pro dlouhodobou podporu této aktivity. Cesta bude brzy vyznačena v terénu, podpořena marketingovými nástroji a vhodnou infrastrukturou, oficiálně prezentována regionálními subjekty a především využívána lidmi.
Na našem území je zatím návrh trasy veden převážně po turistických či cyklo značkách ze Zvíkovce do Krakovce, dále pak do Kožlan a Kralovic. Odtud je využita Cesta jediného boha přes Bílov a Potvorov. Dále opět návrh vede po turistických či cyklo značkách do Žihle, Rabštejna a Manětína.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF