Spolek pro románský kostel v Potvorově - Aktuality - Aktuality - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Aktuality

Duo Jakub Jedlinský a Pavel Fischer přijedou v neděli 24. 9. 2023 v 17 hodin do kostela v Potvorově.
Muzikanti překračují s hranice hudebních žánrů a přinášejí strhující spojení world music, klasické hudby a jazzu. Srdečně zveme na hudební zážitek do krásných prostor románského kostela.

Členská schůze spolku se konala v pátek 26. května v 18 hodin. Její součástí se staly volby do výboru a dozorčí rady spolku na dalších 5 let. Byly schváleny zprávy o činnosti i hospodaření spolku za minulý rok a rozpočet s výhledem na další práce pro kostel pro rok 2023. Po schůzi se konala velmi zajímavá přednáška o archeologickém průzkumu při nálezu středověké jímky v Cisterciáckém klášteře Plasy, kterou přednesl kastelán Pavel Duchoň.


V sobotu 20. května v 18 hodin se v kostele konal hudebně poetický pořad inspirovaný životem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic pod názvem Harantova pouť do svaté země. Vtipné a napínavé historky byly propojeny hudbou jeho současníků. Vystoupil Štěpán Buchar, Jana Trojanová a Michaela Prokopcová.


Plánem pro tento rok zůstává vrátit do kostela opravený hlavní oltář, aby zaujal své tradiční postavení v presbytáři. Farnost v letošním roce získala menší dotaci a proběhne další fáze jeho restaurování.


Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF