Spolek pro románský kostel v Potvorově - Aktuality - Aktuality - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Aktuality

Ve čtvrtek 06.09. 19:00 Potvorov, románský kostel: hudební publicista Jiří Černý s pořadem o Michalu Tučném

Letošní koncertní sezónu chceme zakončit v září, v neděli 23. 9. 2018 v 17 hodin, kdy do Potvorova přijedou tři hudebnice pod vedením Petry Kamenické. Umělkyně vystoupí se zpěvem v doprovodu s flétnou a cembalem (popř. varhanami) a provedou skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho a dalších skladatelů.

Zahájení prací na restaurování maleb v kostele sv. Mikuláše
Začátkem srpna 2018 se do kostela opět nastěhovalo lešení tentokrát pro práci na malbách v kostele. Jedná o restaurování nejstarších maleb z doby románské, které jsou patrné v konše apsidy a na kůru.
Cílem restaurování je přispět provedením nutných restaurátorských a konzervačních prací ke zlepšení současného stavu památky, k její celkové rehabilitaci při zachování jejích historických, kulturních a uměleckořemeslných hodnot. V prostoru klenby presbytáře bude provedena konzervace a následná prezentace původních omítek a malířské výzdoby.
Při restaurování bude důsledně respektován aktuální dochovaný stav historických vrstev z doby románské a gotické a jejich vzájemné prolínání tvořící zajímavý celek z hlediska jak historického tak estetického. Odkryv časnější románské vrstvy samozřejmě není proveditelný a její potlačení retuší by znamenalo ztrátu informace o její existenci.

Začátkem prosince se bude v kostele konat tradiční Mikulášský koncert. Součástí vystoupení bývá podělení malých dětí dárky od Mikuláše.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF