Spolek pro románský kostel v Potvorově - Rodokmen obyvatel severního Plzeňska - Sdružení - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Rodokmen obyvatel severního Plzeňska

Hodně lidí se alespoň někdy začne zajímat o to, kdo byli jeho předci. Je vždy dobrodružné zjistit, odkud pocházeli a jaké měli osudy. V rámci vytváření rodokmenu rodu Janských, který pochází ze severního Plzeňska doložitelně od roku 1510 (Sedlec, Potvorov, Řemešín a další), vzniká ojedinělý soukromý neziskový genealogický projekt. Je jím vytvoření velkého rodokmenu co nejvíce vzájemně propojených rodů pocházejících z uvedeného regionu. Rodokmen vzniká pečlivým zpracováváním starých matrik, kronik, sčítacích operátů (1869–1920) a dalších historických dokumentů. V současné době obsahuje již přes 15 000 záznamů. To je na jedné straně hodně, na straně druhé ale málo – vzhledem k možnostem, které skrývají dochované historické dokumenty na severním Plzeňsku. Materiálů na propojení i několika desítek tisíců lidí do jednoho rodokmenu existuje velké množství, jeho zpracovávání je limitováno pouze časem a finančními prostředky.

Díky velkému počtu získaných materiálů a víceleté intenzivní práci se podařilo zmapovat mnohé rody a po dokončení analýzy několika nejdůležitějších rodových kronik (Kouklů, Prusíků a dalších) je pravděpodobné, že velká část rodokmenů zpracovávaných různými lidmi půjde napojit v jeden celistvý rodokmen. Ze strany jeho zpracovatelů jde vlastně také o nabídku pomoci všem badatelům. Ta nesměřuje k tomu, aby si lidé sami nevedli své rodokmeny, ale jde o snahu vytvořit navíc jeden hlavní rodokmen, ve kterém se snáze doloží vazby mezi různými rody a vzájemným ověřováním je v něm možné lépe najít případné chyby. Každý člověk, který se na společném rodokmenu bude podílet, dostane jeho výstupy a tím rozšíří svůj vlastní rodokmen o údaje, které by jinak sháněl velmi pracně.

Vzájemnou spoluprací mohou jednotliví badatelé také konfrontovat mezi sebou získané poznatky a vzájemně si poskytnout historické dokumenty a fotografie. Spolupracujícím badatelům nabízíme v rámci tohoto projektu zdarma i metodickou pomoc, ať se jedná o klasickou genealogii, nebo o pátrání po předcích prostřednictvím testů DNA. Právě díky testům DNA se již třeba podařilo některým lidem na severním Plzeňsku prokázat nejstaršího doložitelného předka na světě, který žil před 3 000 lety v době bronzové. Rodokmen se sice zaměřuje hlavně na severní Plzeňsko, ovšem díky migraci obyvatel se v něm najdou i mnozí lidé ze všech koutů České republiky a ze zahraničí.

Hlavním cílem tvorby jednoho velkého rodokmenu je vytvořit co největší rodokmen vzájemně propojených osob, i když ti budou třeba dosti příbuzensky vzdáleni, a zaznamenat jejich životní příběhy a osudy. Zpracovávaný rodokmen tedy není jen o suchých datech narození a úmrtí. Toto, řekněme historické hledisko, doplňuje i medicínský význam vytvářeného rodokmenu. I když výzkum lidského těla za poslední léta významně pokročil, může se stát, že někdo, v rodokmenu uvedený, bude potřebovat získat díky nemoci například kostní dřeň. A kde nejdříve hledat, než v příbuzenském okolí? I takový význam může rodokmen mít, přestože podobné jeho naplnění si určitě nikdo nepřeje.

Nezapomenout na své předky dnes mnohdy zní jako něco dávno zastaralého, zvláště v době, kdy je mezi sebou rozhádáno velké množství rodin. Jejich jednotliví příslušníci spolu nemluví a nestýkají se, bohužel. Ve světle těchto skutečností se zdá složité a nákladné vytváření rodokmenu jako zbytečná práce. Když ale tuto práci neprovedou dnešní pamětníci, potom ti případně budoucí budou mít s jeho tvorbou daleko větší práci a mnohé už přitom nepůjde vypátrat a zapsat nikdy. Proto můžeme konstatovat, že spíše, než bychom až příliš přemýšleli o smyslu tvorby rodokmenu, dáváme přednost jeho vytváření. Pro sebe, pro lidi kolem nás, i pro generace budoucí.

Zájemci o podrobnější informace týkající se tvorby tohoto velkého rodokmenu, nebo zájemci, kteří se chtějí svým rodokmenem zapojit do uvedeného projektu, mohou napsat jeho autoru na e-mail karel@jansky.cz nebo telefonovat na číslo 724 557 808. Napsat mohou i lidé, kteří svůj rodokmen nemají vytvořen, ale vlastní staré dokumenty. Pomocí různých archivů a dodaných materiálů příslušný rodokmen vytvoříme. Na závěr nechť promluví alespoň jeden z významných tvůrců rodokmenů ze severního Plzeňska:

... „Milujme historii, jejíž dávno doznělé tiché kroky a zmizelé stíny vrhají zvláštní přísvit na dnešek. Dávno zapomenuté lidské činy, nesplněné sny, lidská trápení a lásky, které dávají našemu světu nový rozměr! Je to zvláštní hlubinné zrcadlo naší vlastní tváře.“ ... ... „Vím, že tato má práce dosti mezer a nedostatků vykazuje, ale věřím, že potomci, co bude v jejich silách doplní a zdokonalí“… [PRUSÍK, 1968].


Karel Janský

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF