Spolek pro románský kostel v Potvorově - Jak se stát členem - Sdružení - Články




Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Jak se stát členem

Členem Spolku pro románský kostel v Potvorově, založeného v roce 2007, se můžete stát vyplněním jednoduché přihlášky, kterou získáte na uvedených kontaktech, a zaplacením členského příspěvku, který činí 100,- Kč.

Členstvím ve sdružení získáte právo:
- účastnit se jednání členské schůze,
- volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
- předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
- podílet se na praktické činnosti spolku.

Povinností člena spolku je:
- dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
- platit členské příspěvky.

Na opravy kostela je možno přispět i dalšími finančními dary - v hotovosti členům výboru spolku nebo na účet spolku. Potvrzení pro účely odpočtu daně z příjmu rádi vystavíme.

Děkujeme za Vaši ochotu spolupodílet se na obnově kulturní památky celostátního významu - románského kostela sv. Mikuláše v Potvorově.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF