Spolek pro románský kostel v Potvorově - Stalo se 2017 - 2021 - Sdružení - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Stalo se 2017 - 2021

Výroční členská schůze našeho spolku se konala v sobotu 20. listopadu v 16 hodin v sále kulturního domu v Potvorově.
Na programu byla informace o činnosti a hospodaření výboru v uplynulých dvou letech, plán činnosti a zpráva dozorčí rady.
V první polovině setkání vystoupil Mgr. Lukáš Gavenda z Městského muzea v Kadani s přednáškou o románských kostelech v okolí Kadaně.
Schůzi obohatila výstava obrazů s motivy obce Potvorova malířky Lydie Šloufové a Heleny Regnerové.
Schůzi zkomplikovala zhoršující se epidemiologická situace. Vstup byl možný jen pro lidi, kteří se prokázali očkováním či negativním testem.

V úterý 5.10.2021 v 18. hodin se v kostele konala Antidiskotéka Jiřího Černého na téma Michal Prokop. Pan Černý upoutal posluchače zajímavým výkladem i výběrem písní našeho předního interpreta.
V neděli 25.července 2021 v 18. hodin se v kostele konal koncert tria
Norbi Kovács & Pavel Fischer & Olin Nejezchleba
Poslechli jsme si písně Petra Skoumala a další a užili si virtuozní kytaru, violoncello a housle.

V sobotu 17.7.2021 v 18. hodin se v kostele sv. Mikuláše konal koncert v rámci cyklu S hudbou za památkami – Ars cameralis
Soubor historických nástrojů, um. vedoucí Lukáš Matoušek.

Vánoční koncert Žihelského sboru byl zrušen.

Bohužel v září 2020 se začal počet nemocných v našich zemích dramaticky zvětšovat a tak se vrátily restrikce pro shromažďování osob. V říjnu už byly zakázány i bohoslužby v kostelích, o koncertech nemluvě.
Mikulášský koncert, který se měl konat dne 6. 12. a vystoupit měla skupina bratří Bundových a Šafaříkových z Mladotic, se tedy konat nebude.

V druhé polovině září 2020 začaly v kostele dlouho očekávané práce - výmalba stropu chrámu a oprava oken.
Interiér chrámu bylo třeba vymalovat a to se podařilo uskutečnit za pomoci lešení, které bylo postaveno v rozsahu celé lodi kostela, vysokého 11 m. Podlážky pak pokryly konstrukci tak, že bylo možné pod stropem chodit a malíři vymalovali strop klasicky za pomoci malířských štetek. Lomenou bílou barvu namíchali pomocí okru, aby nátěr ladil se stěnami. Zdi s historickými omítkami nebylo památkovou péčí dovoleno vymalovat, byly pouze očištěny vysavačem od nánosu prachu.
Další prací byla oprava oken, kde část skel vsazených v olověných rámečcích byla prasklá či chyběla. Opravit se musela i omítka parapetů.
V sobotu 10.října proběhla brigáda na úklid kostela po sejmutí lešení potřebného k výmalbě stropu a očištění omítek zdí. Značně znečištěný interiér byl po zásahu osmi obětavých brigádnic po několika hodinách uklizen. V neděli pak byla sloužena mše svatá v kostele, který byl doplněn oltářními plátny a krásnými vkusnými kyticemi.
Děkujeme všem, kdo se péči o kostel věnují. Potvorovský chrám je jejich skvělou vizitkou...

Vzhledem k epidemii koronaviru, který se do Čech dostal ve větším rozsahu v měsíci únoru, se v roce 2020 nemohly konat koncerty v běžném rozsahu. Díky zmírnění protiepidemiologických opatření se v létě uskutečnily dvě vystoupení:
25. července v 18 hodin vystoupil Adam Viktora se souborem Ensemble Inégal a
22. srpna v 19 hodin se konal koncert skupiny C&K VOCAL s hudebním pořadem Veslo a růže.

Začátkem roku 2020 udeřila pandemie koronaviru a náš spolek poprvé za dobu svého trvání nemohl v jarních měsících uspořádat členskou schůzi s přednáškou.

Vánoční koncert
V neděli 5. 1. 2020 v 15 hodin se v kostele sv. Mikuláše konal koncert Žihelského sboru. Jako tradičně byl kostel plný nadšených posluchačů. Kostel zdobily smrčky a jesličky.

V pátek 6. prosince se v kostele konal Mikulášský koncert pořádaný Základní uměleckou školou Kralovice. Děti hrály výborně a přišel i svatý Mikuláš. Na děti čekala malá nadílka.

12. října v 18 hod. se v kostele konal koncert 20 členného pozounového sboru Evangelisher Posaunenchor Thansüss z Bavorska a vystoupení folklorního souboru STŘELIČKA. Akci pořádali Základní umělecká škola Plasy a Gymnázium a Střední odborná škola Plasy. Účast byla velká.

Druhá etapa prací na restaurování maleb v kostele sv. Mikuláše proběhla v létě 2019. V červenci bylo postaveno lešení v apsidě, ukončení prací v polovině září. V roce 2018 byly restaurovány nejstarší malby z doby románské, které jsou patrné v konše apsidy a na kůru. Druhá etapa byla zaměřena na práce pod římsou apsidy, především na pásech světců a světic.
Cílem restaurování je přispět provedením nutných restaurátorských a konzervačních prací ke zlepšení současného stavu památky, k její celkové rehabilitaci při zachování historických, kulturních a uměleckořemeslných hodnot. V prostoru presbytáře byla provedena konzervace a následná prezentace původních omítek a malířské výzdoby.
Při restaurování byl důsledně respektován aktuální dochovaný stav historických vrstev z doby románské a gotické a jejich vzájemné prolínání tvořící zajímavý celek z hlediska jak historického tak estetického. Odkryv časnější románské vrstvy samozřejmě není proveditelný a její potlačení retuší by znamenalo ztrátu informace o její existenci.

Zpěvy sladké Francie - tento zajímavý hudební pořad čerpající z historie byl proložen recitací. Uvedli jej umělci Markéta Potužáková a Přemysl Rut v Potvorově v sobotu 31. 8. 2019. Sklidili zasloužený potlesk.

V sobotu 27. 7. 2019 se v kostele v 18 hodin konal koncert
Radost v baroku - Collegium Marianum
Boemo vituoso: slavná kapela kraběte Morzina a hudební svět barokní Prahy.

Koncert Blanky Šrůmové a Jana Sahary Hedla pod názvem Něžná noc se v kostele v Potvorově konal v sobotu 15. 6. 2019 v 19 hodin.

Varhanní koncert s překvapením koncertního mistra Michala Novenka jsme si poslechli dne 18. 5. v 18 hodin.
Zvuk našich varhan byl skvělý, pan Novenko připravil velmi zajímavý program a kromě klasických varhanních děl zazněl i chrámový zpěv jeho sboru. Celý koncert provázel slovem, aby posluchačům přiblížil jak nástroj, tak uváděné skladby.

Varhany v kostele sv. Mikuláše vyrobené r. 1852 jsou dochovány v prakticky původním stavu a stále funkční. Bohužel částečná poškození, silné znečištění a rozladění se po letech bez údržby nutně podepsaly na jejich funkci. Proto náš spolek několik minulých let hradil jejich údržbovou opravu u varhanáře pana Otcovského. Varhany podstoupily nutné opravy a ladění. Nyní je i díky vašim darům možno slyšet varhany se všemi rejstříky hrát při mších.

Hudební publicista Jiří Černý přijel do kostela sv. Mikuláše v Potvorově dne 9. 5. 2019 s pořadem o známém písničkáři Karlu Plíhalovi. Pořad byl velmi dobrý.


Výroční členská schůze spolku se konala 23. 3. 2019 v 17 hodin v hostinci v Potvorově. Na ní byla mimo jiné schválena zpráva o činnosti, zpráva dozorčí rady i účetní závěrka spolku. Po diskusi navazovala velmi zajímavá přednáška o československých legiích pana Petra Tolara, kterou doplnil obrazovým materiálem a přinesl i části uniforem legionářů.


Populární koncert Pěveckého sboru z Žihle přijel zpestřit dobu vánoční v Potvorově dne 6. ledna 2019 v 15 hodin. Zpěváci a zpěvačky měli veliký úspěch, kostel byl plný.

Mikulášský koncert se v kostele konal v pátek 7. 12. v 17:30 a uspořádala ho Základní umělecká škola Kralovice. Zpíval dětský sbor a zazněly i nástroje a sólový zpěv. Posluchači odměnili všechna vystoupení řádným potleskem.
Koncert uvedl svatý Mikuláš, který se zájmem hezkou hudbu vyslechl. Dětem pak vysvětlil sedm cností, kterými se křesťané mají řídit a podělil je sladkými balíčky. Na závěr zatančil. Takového Mikuláše jsme tu ještě neměli!

Letošní letní koncertní sezónu jsme zakončili v neděli 23. 9. 2018 v 17 hodin, kdy do Potvorova přijely tři hudebnice pod vedením Petry Kamenické. Umělkyně vystoupila se zpěvem, doprovod i sólovou hru provedly Barbora Haasová na flétnu a Jana Kočová na basso continuo. Uvedly skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho a dalších skladatelů. Posluchači odcházeli okouzleni krásnou a kvalitně provedenou hudbou starých mistrů...

Ve čtvrtek 06.09. 19:00 Potvorov, románský kostel: hudební publicista Jiří Černý s pořadem o Michalu Tučném. Opět zajímavý pořad, dostatek posluchačů.

Dřevěný kříž na hřbitově
V tomto období proběhla oprava misijního kříže na hřbitově, které se ujal František Krofta.
Jemu patří velké poděkování. Na svůj náklad nechal korpus ukřižovaného Krista odrezit opískováním, pozinkovat a barevně upravit. Výdaje spojené s těmito pracemi ve výši 4685,- Kč uhradil. S ohledem na zúčtování daru, doklady poskytne Spolku a nepožaduje úhradu. Kříž z modřínového dřeva daroval bez vyčíslování hodnoty.
Nový kříž byl požehnán P. Milanem při modlitbách za zemřelé v neděli 4. listopadu.


Zahájení prací na restaurování maleb v kostele sv. Mikuláše
Začátkem srpna 2018 se do kostela opět nastěhovalo lešení tentokrát pro práci na malbách v kostele. Jedná o restaurování nejstarších maleb z doby románské, které jsou patrné v konše apsidy a na kůru.
Cílem restaurování je přispět provedením nutných restaurátorských a konzervačních prací ke zlepšení současného stavu památky, k její celkové rehabilitaci při zachování jejích historických, kulturních a uměleckořemeslných hodnot. V prostoru klenby presbytáře bude provedena konzervace a následná prezentace původních omítek a malířské výzdoby.
Při restaurování bude důsledně respektován aktuální dochovaný stav historických vrstev z doby románské a gotické a jejich vzájemné prolínání tvořící zajímavý celek z hlediska jak historického tak estetického. Odkryv časnější románské vrstvy samozřejmě není proveditelný a její potlačení retuší by znamenalo ztrátu informace o její existenci.

V sobotu 21.července se v Potvorově konal koncert z cyklu S hudbou za památkami Plzeňského kraje, prezentoval se soubor Schola Gregoriana Pragensis.


Koncert Vladimíra Merty se konal v sobotu 16. 6. 2018 v 19 hodin. Vladimír Merta, český písničkář, publicista a spisovatel vystoupil v kostele sv. Mikuláše se svým ojedinělým projevem a poněkud indisponován, s nohou v sádře. Jednalo se po letech o jeho druhé vystoupení v Potvorově (naposledy v roce 2010).

Ve čtvrtek 31. 5. v 19 hodin se v Potvorově konala Antidiskotéka Jiřího Černého . Vyslechli jsme zajímavý pořad o životě a díle Petra Skoumala.


Koncert zpěváka Luboše Pospíšila se konal v kostele sv. Mikuláše v Potvorově v sobotu 18. května 2018 v 19 hodin. Luboš Pospíšil začínal v C&K Vocalu, zpívá a skládá populární písně, doprovází se na kytaru. Byl to velmi příjemný večer...

Výroční členská schůze spolku se konala v sobotu 21. 4. 2018 od 17 hodin v sále kulturního domu v Potvorově. Na programu byly mimo jiné volby do výboru a dozorčí rady spolku, zpráva o činnosti a hospodaření, zpráva dozorčí rady a plán činnosti spolku. Po přestávce proběhla přednáška MVDr. Tomáše Soukupa o činnosti spolku Gryspek v Kralovicích. Schůze se zúčastnil zástupce farnosti Kralovice P. Richard Polák, který se svým kolegou P. Milanem Geigerem v srpnu 2017 vystřídali v úřadu P. Pavla Vrbenského a P. Marka Winiarského.

Ke vchodu do předsíně kostela bylo v zimě připevněno kované zábradlí, zhotovené kovářem panem Týmrem z Kozojed. Uhrazeno bylo spolkem.

Mikulášský koncert se konal v našem kostele v neděli 3. 12. 2017 v 17 hodin. Zazpívat přijel opět Žihelský smíšený pěvecký sbor, který má v Potvorově a v okolí spoustu nadšených příznivců. Nechyběla ani tradiční Mikulášská nadílka pro nejmenší.

Oprava křížku před brankou hřbitova byla v září dokončena z iniciativy a daru členů spolku za podpory obce Potvorov a Plzeňského kraje. Pískovcový kříž byl ve špatném stavu, horní část byla značně vymletá a bylo třeba ji vyměnit. Kamenické práce provedl pan Bartoloměj Štěrba, kromě opravy kamene obnovil i zlacení Krista a písma na desce.
V neděli 12. listopadu jsme se sešli na požehnání tohoto obnoveného díla.

Začátkem měsíce listopadu se konala schůzka výboru a rady spolku. Na programu byly především rozpracované akce, jako je zábradlí při vchodu do kostela a restaurování gotických a románských maleb. Uvítali jsme mezi sebou nové duchovní správce z Kralovic.

V sobotu 16. 9. 2017 v 18 hod. se v kostele konal koncert skupiny Jidiš VE TŘECH.
Na koncertě zaznělo v podání paní Frejkové a její dcery kouzlo jazyka jidiš v tradičních písních, které vznikaly většinou na přelomu 19. a 20. století. Vyprávěly o lidských radostech a strastech s ironií, vtipem, ale i nostalgií. Koncert měl magické kouzlo...

Antidiskotéka Jiřího Černého se v kostele konala v úterý 5. 9. 2017 v 19 hodin. Na programu byl Petr Kalandra (Marsyas, ASPM, Blues Session).

V srpnu jsme měli v Potvorově vzácnou možnost poslechnout si 60-ti členný pěvecký soubor z Prahy, Kühnův dětský sbor, který měl pravidelné soustředění na Poustkách u Žihle. Písně s duchovním obsahem starých mistrů i modernějších autorů v kostele nádherně zněly.

V neděli 25. 6. 2017 v 16 hod. se v kostele konal rockový koncert Jaroslava Olina Nejezchleby a Norbiho Kovácse. Plný kostel, krásný hudební zážitek.

Antidiskotéka Jiřího Černého s programem Jiří Schelinger se v kostele v Potvorově konala ve čtvrtek 1. 6. 2017 v 19 hod. Pan Černý má zde již tradiční pořad, těšíme se na pokračování.

V pátek 19. května 2017 se v kulturním domě v Potvorově opět konala výroční členská schůze spolku. Spolek byl založen jako Občanské sdružení pro románský kostel v Potvorově v roce 2007, máme tedy desetileté výročí. K tomu byla na schůzi uvedena obrazová prezentace akcí v kostele za toto uplynulé období. Zajímavé byly krásné koncerty i náročné akce při opravách kostela a jeho okolí.
Naším hostem byl plzeňský biskup Tomáš Holub. Beseda s ním byla příjemná a živá.
Členská schůze schválila zprávu o činnosti, účetní závěrku 2016 i rozpočet pro rok 2017.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF