Spolek pro románský kostel v Potvorově - Stalo se 2014 - 2016 - Sdružení - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Stalo se 2014 - 2016

V apsidě kostela s pozůstatky románských a gotických fresek a také v dalších částech kostela se konal průzkum omítek a maleb. K tomu bylo postaveno lešení v místě, které uvolnilo restaurování hlavního oltáře. Tento restaurátorský průzkum hradí v plné výši náš spolek, průzkumné práce proběhly v prosinci 2016.

V neděli 4. prosince v 17 hodin se v kostele sv. Mikuláše v Potvorově konal Mikulášský koncert v podání Žihelského smíšeného sboru. Koncert, který pořádal náš spolek, sponzorovaly obce Potvorov a Bílov. Děti byly obdarovány tradiční mikulášskou nadílkou...


V sobotu dne 17.9.2016 se v kostele sv. Mikuláše v Potvorově konal koncert irské hudby, hráli JITKA MALCZYK & VOJTĚCH JINDRA.

V neděli 11.9. se konal další z našich výletů za poznáním románských staveb. Tentokrát do Prahy, kde jsme navštívili kostel sv. Václava na Proseku. Románská bazilikální stavba je tvořena třemi loděmi, z nichž každá je na východní straně zakončena apsidou, a renesanční předsíní z roku 1572.Cibulovitá vížka je sklenutá v hlavní lodi žebrovitou sítí z konce 15. století. Před kostelem je předsíň z konce roku 1579, hranolová věž nad kněžištěm je z roku 1712, upravená roku 1770, z této doby je i sakristie. Na vedlejším hřbitově je barokní zvonice z poloviny 18. stol. Uvnitř jižní lodi jsou zbytky románských maleb.

V so 30.7.2016 se v Potvorově, kostele sv. Mikuláše konal koncert Středověká hudba doby Karla IV., účinkuje soubor Ars Cameralis:
Oldřiška Richter Musilová, Hanuš Bartoň,
Jiří Richter, Lukáš Matoušek - vedoucí
autentické provedení skladeb na kopie historických nástrojů

Koncert duchovní hudby se v kostele sv. Mikuláše v Potvorově konal ve středu 6.7.2016 v 16 hodin, účinkoval Sbor sv. Jiří z Vraného nad Vltavou s dirigentem Alfonsem Limpouchem.

Dne 11.6.2016 v 19 hodin se v kostele konal koncert legendární skupiny C&K Vocal. Pěvecké sdružení resp. vokální hudební skupina byla založena v roce 1969. Umělecky vycházela z tehdejší rockové, jazz-rockové a folk-rockové hudební avantgardy, ale hudební nápaditostí zaujímá stále...

V sobotu 28.5. se v Potvorově, Bílově a Bukoviné tančily máje...

21.5. v 19 hodin se v kostele konal koncert Jana Buriana. Vtipný, milý a ne jen pro učitele češtiny!

12.5.2016 v 19 hodin se v kostele konala Antidiskotéka Jiřího Černého s programem Petr Novák


Výroční členská schůze Spolku pro románský kostel v Potvorově se konala v sobotu 7. května 2016 v 18 hodin v sále hostince v Potvorově. Součástí této schůze byla přednáška o stavebním vývoji románského kostela sv. Mikuláše, kterou připravil Vojta Martínek s panem architektem Soukupem a paní doktorkou Bukačovou.


J.J.Ryba: Česká mše vánoční
V sobotu 2. ledna 2016 se v kostele sv. Mikuláše v Potvorově v 17 hodin konal vánoční koncert pěveckého sboru Rezonance pod vedením prof. Jitky Chaloupkové. Posluchači byli obohaceni krásnou českou vánoční hudbou výborně provedenou plzeňským sborem. Kostel byl krásně vyzdoben stromečky, dekoracemi a jesličkami.

Mikulášský koncert
v neděli 6. prosince v 17 hodin se v kostele sv. Mikuláše v Potvorově konalo vystoupení Žihelského pěveckého smíšeného sboru. Po koncertě přišel i svatý Mikuláš s nadílkou... Účast byla velmi pěkná a lidem se opět vylepšený program sboru moc líbil.

Koncert Ireny Budweiserové
V sobotu 29. srpna 2015 v 19 hodin se v kostele v Potvorově konal koncert Ireny Budweiserové s kytarovým doprovodem Miroslava Linky. Kostel by plný, písně zpěvačky měly velký úspěch.

S hudbou za památkami Plzeňského kraje:
so 8.8.2015 18.00, Potvorov, kostel sv. Mikuláše Procházka stoletími v netradičních barvách: příčná flétna, klarinet, violoncello


Koncert písničkáře Petra Linharta se konal deštivou sobotu 27.6.2015. Písně potěšily, posluchači byli velice spokojeni.

Dne 4.6.2015 se konala už tradiční Antidiskotéka Jiřího Černého. Na pořadu byla zpěvačka Marta Kubišová. Poslech jejích písní s noblesním slovním doprovodem pana Černého přinesl pěkný zážitek.

Výroční členská schůze
V sobotu 18. dubna 2015 od 18 hodin v sále kulturního domu v Potvorově se konala výroční členská schůze našeho spolku. Schůze byla jako každoročně spojena se zajímavou přednáškou, tentokrát přijela PhDr. Bukačová s tématem Konec 2. světové války na Kralovicku.
Účast na schůzi byla hojná a trvala 3 hodiny.
Program:
Registrace členů, platba příspěvku 100 Kč na r. 2015
Zpráva o činnosti a hospodaření sdružení
Zpráva dozorčí rady
Schválení změny stanov spolku
Plán činnosti a rozpočet na rok 2015
PhDr Irena Bukačová: Poslední rok druhé světové války na Kralovicku
Diskuse
Na této schůzi bylo Občanské sdružení přejmenováno na Spolek pro románský kostel v Potvorově.

Vánoční koncert
Na Štěpána 26.12. v 15 hodin přijel do kostela sv. Mikuláše v Potvorově zazpívat Pěvecký soubor Václav z Čisté. Tento pěvecký soubor má dlouhou historii, byl založen již r. 1864. Zazpíval vánoční skladby od moderních po klasiku, uvedl i několik částí České mše vánoční J.J. Ryby. Posluchači byli velmi spokojeni s jejich výkonem.
Na závěr jsme všichni obdivovali betlém umístěný na postranním oltáři a nově zrestaurovaný obraz betlémské krajiny.

Mikulášský koncert
V letošním roce nám na Mikuláše přijel zazpívat a zahrát Žihelský pěvecký smíšený sbor. Koncert se konal v neděli 7. prosince v 17 hodin. Pro děti byla jako každoročně připravena malá nadílka, na které se finančně podílely obce Potvorov a Bílov.

Pro všechny členy spolku a příznivce kostela sv. Mikuláše se v sobotu 27.září konal výlet na Valeč a Vroutek. Jednalo se o komentované prohlídky velmi zajímavých míst. Zámek ve Valči, obklopený krásným parkem, je postupně rekonstruován. Měli jsme možnost podívat se i do přilehlého opraveného kostela Nejsvětější Trojice.
Románský kostel sv. Jakuba Většího ve Vroutku, zmíněný už na počátku 13.st., nese podobné rysy jako románský kostel v Potvorově. Oproti potvorovskému kostelu mu zřejmě zůstala původní věž. Stavba je to však menší a prakticky bez vybavení.

Viktorie Dědečková s akordeonistou Františkem Tomáškem vystoupila v sobotu 30. srpna 2014 v 18.00 v Potvorově v kostele sv. Mikuláše s koncertem
Podvečer se šansony . Bylo to velmi zdařilé vystoupení.

Koncem srpna 2014 opustil hlavní barokní oltář kostel sv. Mikuláše a byl přemístěn do dílny restaurátorky paní Artouni. Pohled do interiéru kostela je nyní velice zajímavý. Objevilo se románské okno, vystoupily fresky na zdech, byl odkryt kamenný oltářní stůl...
Restaurování hlavního oltáře je rozděleno na 2 etapy, financování je zajištěno zatím jen na první část a to převážně z dotace přidělené prostřednictvím MAS Světovina. Dofinancování zajišťuje náš spolek.

V neděli 29. června v 18 hod. se v Potvorově konal populární kytarový koncert, vystoupit měla trojice Ivan Hlas, multiinstrumentalista Olin Nejezchleba a kytarista Norbi Kovács. Koncert se bohužel konal bez Olina Nejzchleby, který onemocněl. Vystupující ale nenechali diváky příliš litovat, hráli pěkně a koncert měl příjemnou a uvolněnou atmosféru. Všichni obdivovali především mistrnou kytaru Norbiho Kovácse.V sobotu 31. května v 18 hodin se v kostele konal koncert Bavorského kostelního sboru. Na pozvání střední školy z Plas zde vystoupil 20 členný pozounový sbor Evangelisher Posaunenchor Thansüss.
Plný kostel ocenil plné nasazení dirigenta a hudebníků i pěkný překlad programu do českého jazyka. Vstupné 100,- / 50,-Kč bylo určeno na obnovu kostela.
Antidiskotéka Jiřího Černého se konala ve středu 7.5. v 19 hodin. Na programu byl hudební profil populární dvojice Hana a Petr Ulrychovi. Pan Černý je již v Potvorově pravidelným hostem a jeho návštěvy jsou zaslouženě očekávány a oceněny.

V sobotu 5. dubna 2014 v sále kulturního domu v Potvorově proběhlo výroční shromáždění členů občanského sdružení . Na programu bylo:
Registrace členů, platba příspěvku 100 Kč na r. 2014
Zpráva o činnosti a hospodaření sdružení
Zpráva dozorčí rady
Plán činnosti a rozpočet na rok 2014
Výstava fotografií
Mgr. Petr Hubka: Historie Potvorova a okolí se zaměřením na začátek 20. století
Sešlo se přes padesát členů a všichni se dobře bavili.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF