Spolek pro románský kostel v Potvorově - Navštivte Potvorov - Sdružení - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Navštivte Potvorov

Hudební program v kostele sv. Mikuláše v roce 2018

Koncert zpěváka Luboše Pospíšila se bude konat dne 18. května. Luboš Pospíšil začínal v C&K Vocalu, zpívá a skládá populární písně, doprovází se na kytaru.

V Potvorově a jeho okolí jsou oblíbeny a nedočkavě očekávány pořady Jiřího Černého, známého hudebního publicisty, který poutavě hovoří a uvádí hudební díla autorů českých i zahraničních. Pan Černý v Potvorově vystoupí tentokrát dvakrát – 31. 5. a pak 6. 9. 2018.

V měsíci červnu, v sobotu 16. 6. je plánován koncert Vladimíra Merty, českého písničkáře, publicisty a spisovatele. Jedná se po letech o jeho druhé vystoupení v Potvorově (v roce 2010).

Koncert vážné hudby si chceme dopřát v neděli 23. září, kdy vystoupí tři hudebnice pod vedením Petry Kamenické. Umělkyně provedou skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho a dalších skladatelů se zpěvem v doprovodu s flétnou a cembalem (popř. varhanami).

Začátkem prosince se bude v kostele konat tradiční Mikulášský koncert. Součástí vystoupení bývá podělení malých dětí dárky od Mikuláše.

Začátek roku 2019:
Vánoční koncert Žihelského sboru
je plánován na neděli Tří králů 6. 1. v kostele.

Návštěvou koncertů přispějete do sbírky pro záchranu románského kostela v Potvorově. Akce finančně podporuje Plzeňský kraj.


http://www.turisturaj.cz/

KAM NA VÝLET?

Cesta jediného boha spojuje Mariánskou Týnici a Potvorov

Jedná se o trasu z Potvorova do Mariánské Týnice vedenou ze začátku po místní silnici, dále pak po polních a lesních cestách ke Kralovicům. Provází ji 15 naučných tabulí. Stezka byla postavena v roce 2008 obcí Bílov, a to za pomoci Plzeňského kraje, sousedních obcí Kralovice, Potvorov a Sedlec, Gymnázia a Střední odborné školy z Plas a Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici.
Hlavním motivem celé stezky je křesťanství. Symbolicky spojuje románský kostel sv. Mikuláše v Potvorově s barokní Mariánskou Týnicí, která je perlou celého okolí.

Odlezelské jezero
národní přírodní památka, je nejmladší jezero v Česku. Toto hrazené jezero na Mladotickém potoce pod Potvorovským kopcem nedaleko vsi Odlezly se také nazývá Mladotické či Potvorovské. Jezero o ploše 4,5 ha je protáhlé v severojižním směru, jeho plocha jej řadí na 4. místo mezi českými jezery, nepočítaje uměle vzniklá jezera po těžbě. Délka je přibližně 500 m a šířka se pohybuje mezi 70 až 100 m. Hladina je v nadmořské výšce 413 m. Z Potvorova viz. modrá turistická značka.Křížové kameny na Potvorovsku
Přednáška malířky Lydie Šloufové

se uskutečnila v sobotu 12. března 2011 v Potvorově

Přednáška spojená s obrazovou prezentací upozornila na křížové kameny, které vytvářejí paměť krajiny, jsou připomínkou dávných lidských osudů, míjíme je však často bez povšimnutí nebo ani nevíme, že se v naší obci nacházejí. Je možno všimnout si těch, které jsou v katastru obcí Potvorov, Bílov, Sedlec, Stražiště, Černá Hať, Kalec, Žihle, Velečín, Ostrovec, Žebnice, Řemešín, Mariánská Týnice, Kralovice, Dřevec, Kožlany, Hradecko, Vysoká Libyně a Podbořánky. Autorka přednášky je členkou Společnosti pro výzkum kamenných křížů a čerpala ze sborníků SVKK vydaných v Aši, ze soupisů drobných památek vydaných v Mariánské Týnici a z mnoha hodin strávených v krajině hledáním těchto památek.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF