Spolek pro románský kostel v Potvorově - Spolek pro románský kostel v Potvorově - Sdružení - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Spolek pro románský kostel v Potvorově

Adresa: Potvorov č. 10, 331 41 Kralovice
IČ: 22669361
Bankovní spojení: č.ú. 43-607500247/0100

Občanské sdružení bylo založeno v září roku 2007 a jeho hlavním cílem je zastavit chátrání vzácného románského kostela sv. Mikuláše a přispět k jeho obnově. K přejmenování na Spolek pro románský kostel v Potvorově došlo v dubnu 2015.
Chceme pomoci při iniciování a organizaci oprav, žádostí o dotace a také při shánění finančních prostředků, aby bylo možno práce financovat.

Spolek je otevřen všem, kteří chtějí přispět jakoukoliv formou pomoci při péči o kostel. O zásadních věcech spolku rozhodují právě jeho členové na členské schůzi, která je svolávána 1 x ročně obvykle v jarních měsících. Členskou schůzi pořádáme v sále hostince v Potvorově.
Počet členů spolku je kolem 100 osob.

Statutárním orgánem spolku je výbor.
Na pětileté volební období 2018 – 2022 byli zvoleni tito členové výboru:
Ing. Helena Regnerová, předsedkyně výboru
Ing. Petr Chmelíř, místopředseda výboru
Ing. Vladimír Koura, hospodář sdružení
MUDr. Vojtěch Martínek
František Krofta
Jaroslav Antoš

Na hospodaření výboru dohlíží dozorčí rada, která se v období 2018 – 2022 skládá z těchto členů:
Stanislav Klouček, předseda dozorčí rady
Ladislav Bulín
Irena Kutějová

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF