Spolek pro románský kostel v Potvorově - Sbírka pro kostel sv. Mikuláše v Potvorově - Sdružení - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Sbírka pro kostel sv. Mikuláše v Potvorově

Spolek pro románský kostel v Potvorově uvítá každou pomoc při shánění finančních prostředků na opravy kostela i každou pomoc finanční ve formě sponzorských darů.
Kostel sv. Mikuláše je ve velmi zanedbaném stavu, v některých partiích dokonce ve stavu havarijním. Od roku 2007 se postupně daří díky dotacím přistoupit k opravám. Pro jeho památkovou hodnotu musí být veškeré práce prováděny pod dohledem památkové péče, část prací mohou provádět pouze restaurátoři. Nákladnost těchto plánovaných akcí je tedy zřejmá.

Podle architektonické studie z roku 2004 celková předpokládaná částka na záchranu kostela činila cca 9.000.000,- Kč. Počítalo se zde se 3 základními etapami oprav:
1. Oprava střechy, věže a krovu. Předpokládané náklady 2.800.000,- Kč.
2. Oprava sakristie a fasády kostela. Předpokládané náklady 2.800.000,- Kč.
3. Rehabilitace interiéru. Předpokládané náklady 3 400.000,- Kč.

Náš spolek již sehnal prostředky na 1. etapu – opravu střech a krovů a statické zajištění sakristie. Provedení obnovy probíhalo v 2. polovině roku 2008 a ještě v zimě roku 2009. Práce stály cca 2,5 mil. Kč a přispěla na ně prostřednictvím Programu rozvoje venkova Evropská unie a Česká republika. Naše sdružení oslovilo kromě svých členů a příznivců také obce a tak na tuto akci přispěly prostřednictvím Občanského sdružení pro románský kostel v Potvorově i obce Sedlec, Bílov, Kralovice a Žihle.

I v roce 2009 bylo možno pokračovat v plánech na obnově kostela. Díky dotaci České republiky (iniciativa poslance Ing. Václava Grünera) ve výši 1,8 mil. Kč bylo možno zafinancovat vnější odvodnění kostela, rekonstrukci elektroinstalace a nové fasády na věži a obou malých přístavcích ke kostelu.
V roce 2009 se rovněž podařilo díky dotaci zprostředkované obcemi Potvorov (300 tis. Kč) a Bílov (200 tis. Kč) z RWE započít s restaurováním dřevěného mobiliáře kostela a s obnovou zvonů ve věži kostela.

Nový zvon pro kostel sv. Mikuláše v Potvorově byl pořízen v roce 2011 díky úspěšně zakončené sbírce mezi našimi členy, místními rodáky a obyvateli. Kromě slavnostního, velkého gotického zvonu z r. 1468 a v r. 2009 nově osazeného, malého zvonku z r. 1873, byl kostel v Potvorově vybaven novým zvonem tónu F2, o hmotnosti 125 kg, o průměru 58 cm, který je využíván pro denní časové zvonění, ohlašování bohoslužeb a pod. Ve věži kostela zvon zaujímá prázdné místo původního středního zvonu, který vzala válka.
Jména dárců, kteří vyslovili svůj souhlas se zveřejněním, jsou uveřejněna v nově vydané publikaci Románský kotel v Potvorově - zvony, a dále na našem webu (v menu - Naši dárci). Svěcení zvonu proběhlo dne 1.10.2011 a na svatého Mikuláše již nový zvon mohl prvně zaznít…

V roce 2011 byla vyhlášena další sbírka a to na opravu varhan. Varhany v kostele sv. Mikuláše jsou dochovány v prakticky původním stavu a stále funkční. Bohužel částečná poškození, silné znečištění a rozladění se po letech bez údržby nutně podepsaly na jejich funkci. Proto naše sdružení objednalo údržbovou opravu u varhanáře pana Otcovského, která byla v nasledujících letech postupně provedena a varhany mohou znít a znějí především při bohoslužbách dál.

Práce však nekončí, dalo by se říci, že čím více je uděláno, tím více jsou vidět části chrámu či jeho vybavení, které nutně potřebují ruku restaurátora nebo péči řemeslníka...

V roce 2018 byly zahájeny restaurátorské práce na nejstarších románských malbách kostela.

č.ú. spolku: 0043-607 500 247 / 0100

Potvrzení o daru rádi vystavíme.

Kontakt:
Ing. Vladimír Koura, Ing. Helena Regnerová
e-mail: sdruzeni@potvorov.cz

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF