Hlavn? nab?dka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plze? ? sever
7 km severoz?padn?
od m?sta Kralovice

Mapa
Odkazy jinamKoncerty v kostele sv. Mikul??e Celkem:157 (0)
2007 adventn? koncert (6)
2008 koncerty (26)
2009 koncerty (32)
2010 koncerty (19)
2011 koncerty (30)
2012 Koncerty (13)
2013 Koncerty (6)
2014 Koncerty (13)
2015 Koncerty (6)
2016 Koncerty (6)
Rok 2017 Celkem:4 (4)
Stavebn? obnova kostela Celkem:61 (0)
?prava strom? na h?bitov? 11/2011 (3)
2.etapa obnovy 2009 (23)
Obnova schodi??ov?ho p??stavku 2013 (5)
Obnova st?echy 2008 (11)
Stav kostela p?ed r.2008 (19)
Sv?cen? zvonu 1.10.2011 Celkem:11 (11)
V?B?R FOTO Celkem:26 (26)
V?ro?n? shrom??d?n? ?len? sdru?en? Celkem:44 (4)
Shrom??d?n? ?len? 2013 13.dubna (4)
Shrom??d?n? ?len? 2014 5.dubna (5)
Shrom??d?n? 2008 kv?ten (9)
Shrom??d?n? 2009 duben (7)
Shrom??d?n? 2010 24.dubna (7)
Shrom??d?n? 2012 24.b?ezna (8)

   V databázi je 303 fotografií.    

Nejnovější fotografie

Fotografie č. 41-45 (out of 303 photos hit)« 1 2 3 4 5 6 7 8 (9) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 61 »


schodi?t?

schodi?t?Oblíbený
KategorieObnova schodi??ov?ho p??stavku 2013    Poslední úprava17:55 25.6.2013    Zobrazeno1131  

schodi?t?-port?l

schodi?t?-port?lOblíbený
KategorieObnova schodi??ov?ho p??stavku 2013    Poslední úprava17:54 25.6.2013    Zobrazeno1101  

schodi?t? na k?r

schodi?t? na k?rOblíbený
KategorieObnova schodi??ov?ho p??stavku 2013    Poslední úprava17:51 25.6.2013    Zobrazeno1078  

schodi?t? na k?r

schodi?t? na k?rOblíbený
KategorieObnova schodi??ov?ho p??stavku 2013    Poslední úprava17:50 25.6.2013    Zobrazeno1266  

Obnova schodi?t? na k?r

Obnova schodi?t? na k?rOblíbený
KategorieObnova schodi??ov?ho p??stavku 2013    Poslední úprava17:49 25.6.2013    Zobrazeno1185  

Fotografie č. 41-45 (out of 303 photos hit)« 1 2 3 4 5 6 7 8 (9) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 61 »